Vox Jubilans  Kinderprojectkoor Joy 


  Vox Jubilans
  Noordeinde 48,
  2742 AD
  Waddinxveen
  info@voxjubilans.nl
  Banknr.: 3668.78.611
  IBAN:
  NL80 RABO 0366 8786 11Dirigent


André van Vliet, dirigent vanaf 2007

  

Sinds september 2007 is André van Vliet dirigent van Vox Jubilans. André werd geboren in 1969 in Benschop. Op 9-jarige leeftijd begeleidde hij de kerkdiensten in zijn woonplaats. Lessen volgde hij bij de bekende organist Herman van Vliet die hem ook de liefde voor de met name Franse romantiek bijbracht. Op het Utrechts Conservatorium studeerde André bij Nico v.d. Hooven, Jan Welmers en Jan Raas, waar hij in 1991 het diploma behaalde.

  

Koren

André is niet alleen dirigent van Vox, maar hij is ook verbonden aan Chr. Reg. Koor "New Voices" uit Polsbroek en het projectkoor "Oriolus" uit Maarn. Hiermee heeft hij enkele bijzondere projecten uitgevoerd, onder andere “From Olivet to Calvary” van J. Maunder, “Love Transcending” van J.W.Peterson en   de in Muziekcentrum Vredenburg uitgevoerde Cantate “The promise of Christmas” van Dan Burgess (een werk voor groot koor, orkest en vier solisten). Voor dezelfde bezetting schreef André in opdracht van Chr. Jongerenkoor “Deum Fidentes” in 2003 een twee uur durend werk over het leven van David.

  

Concerten
André reist wekelijks het land door als begeleider van koren of als solist. Zo concerteerde hij in veel belangrijke orgelseries in Nederland maar ook daar buiten, speelde voor radio en tv en maakte vier soloalbums. Deze cd's, die een zeer breed repertoire bevatten, werden opgenomen in de Evangelische Lutherse Kerk te Den Haag, de Martinikerk te Bolsward en de Lebuïniskerk te Deventer. Evenals op de cd's pronken bij de concerten   - naast de namen van componisten als Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant, Widor en Dupré - ook grootheden als Planyavski, Hidas, Verschraegen en Toebosch.
In combinatie met andere vocalisten en instrumentalisten verzorgt André van Vliet veel optredens. Te noemen valt de combinatie orgel/vleugel, waarin André samen met Jan Lenselink een zeer verrassend en vernieuwend programma brengt. Met het trompetduo Arjan en Edith Post wordt ook veel opgetreden. En met sopraan Marjo van Someren zijn al tal van recitals gegeven. Daarnaast is André de organist van de formatie “Friendship-Collection”. Een muzikaal vijftal (orgel, vleugel, twee trompetten en fluit) waarmee muziek van Mozart tot Musical onder de aandacht wordt gebracht.

  

Eredienst
Al met al een muzikaal leven op een breed terrein. Waarbij niet de wekelijkse eredienst in zijn woonplaats Polsbroek vergeten moet worden. “Gemeentezang in je eigen kerk begeleiden, blijft één van de mooiste opdrachten”, aldus de dirigent van Vox. 


Eerdere dirigenten


Pieter Stolk, dirigent van 1981 - 2007

  

Pieter Stolk begon zijn muzikale loopbaan als kerkorganist in zijn toenmalige woonplaats Ridderkerk. In koordirectie bekwaamde hij zich tijdens een studie bij Herman de Wolff.
Pieter Stolk studeerde aan het Rotterdams Conservatorium met orgel als hoofdvak bij Arie J. Keijzer. Vele koren hebben onder zijn leiding gezongen. Sinds mei 1981 was Pieter Stolk dirigent van Vox Jubilans. In de loop der jaren zijn vele composities en arrangementen van zijn hand verschenen. Hij componeerde orgelwerken, koraalcantates en andere koorwerken. Veel van deze werken werden door Vox Jubilans uitgevoerd.

  

In 1973 begon Pieter Stolk zijn loopbaan bij de Evangelische Omroep als hoofdmedewerker muziek. Hij maakte daar de televisieseries Ars Musica, Nederlandse Orgelpracht alsmede de serie koorzangprogramma's die aanvankelijk Van U wil ik zingen heette. Zeer bekend werd ook de serie met klassieke muziek in het televisieprogramma Middernacht klassiek, waarvoor ruim 100 programma's werden gemaakt. Vanaf 1991 tot 2005 bekleedde Stolk de functies van zenderredacteur Radio 4 (klassieke muziekzender) en eindredacteur Nederland zingt.

  

In oktober 2006 was Pieter 25 jaar dirigent van Vox. Ter gelegenheid hiervan hebben we een groot jubileumconcert in de St. Janskerk gehouden, waar we onder andere de door Pieter gecomponeerde Reformations Kantate hebben uitgevoerd. Het was het laatste concert wat Pieter dirigeerde. Eind december 2006 werd een ernstige ziekte bij hem geconstateerd, waaraan hij 7 februari 2007, tot ons grote verdriet, is overleden.

  

Jan Bonefaas, dirigent van 1974-1981

  

Na in 1973 al enige tijd als gastdirigent te hebben gefunctioneerd als gevolg van ziekte van de toenmalige dirigent werd Jan Bonefaas per 1 januari 1974 benoemd als opvolger van Andries Noordegraaf. Jan Bonefaas was een gelouterd organist, koordirigent en componist. Meer dan 50 jaar bespeelde hij het Bätz/Witte orgel van de Grote Kerk te Gorinchem. Verder gaf hij veel concerten, begeleidde koren en ondersteunde met zijn orgelspel talloze uitvoeringen. Hij werkte mee aan samenzangprogramma's voor radio en televisie en was jarenlang de organist in het programma ”U zij de glorie” van de NCRV.   Ook voor Vox heeft hij veel betekend. Diverse langspeelplaten werden onder zijn leiding opgenomen en uitgebracht. Hij was met hart en ziel kerkmusicus. Daarvan zullen zijn vele composities en bewerkingen, waarvan er nog steeds een aantal op het repertoire van Vox Jubilans staat, nog lang getuigen.  

  
Andries Noordegraaf, dirigent van 1967 - 1974

  

Andries Noordegraaf werd benoemd tot dirigent in 1967, nadat hij, zoals het genoemd werd, een proefrepetitie had gehouden. Vox Jubilans gaf in die tijd altijd een kerstconcert in de bekende Wilhelminakerk in Rotterdam-Zuid. Deze werd echter gesloopt en in 1968 werd het concertgebouw De Doelen geopend. Samen met onze nieuwe dirigent werd in dat jaar het eerste kerstconcert op tweede kerstdag in de De Doelen te Rotterdam gegeven. Dat eerste concert is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt van ons koor. Diverse plaatopnamen werden onder leiding van Andries Noordegraaf gemaakt.
Tijdens het 50-jarig jubileumconcert van Vox Jubilans is een van de weinige werken van zijn hand, namelijk ‘Kyrie Eleison', in een arrangement van Pieter Stolk, voor het eerst uitgevoerd. In 1973 werd Andries Noordegraaf ziek en was Jan Bonefaas gedurende lange tijd gastdirigent. Alhoewel Noordegraaf per 1 januari 1974 weer volledig hersteld was verklaard, hebben de wegen zich op dat moment van elkaar gescheiden.

  
Marinus Egberts, dirigent van 1947 - 1967

  

Marinus Egberts, geboren in 1882, studeerde onder andere directie en repertoirestudie bij Bernhard Diamant en viool bij Lachmuth. Voor moderne compositieleer studeerde hij enkele jaren bij Henk Badings. Nog in 1958 wist Egberts het diploma “orkestdirectie” te behalen. In 1947 meldden zich vier sollicitanten die reageerden op de door het bestuur opgestelde advertentie. De   oudste werd gekozen en benoemd, mede om zijn gevoel voor voordracht en zijn ervaring. Egberts eiste discipline tijdens de repetities en bij uitvoeringen, waarvoor hij soms bij speciale uitvoeringen een notitie schreef inzake gedragsregels.
Mar. Egberts is in staat gebleken van Vox een koor te maken met een karakteristieke koorklank, niet in het minst door zijn eigen bewerkingen van verschillende bekende psalmen zoals psalm 108 en 56. Deze maken nog altijd deel uit van het huidige repertoire. Veel heeft Vox Jubilans aan hem te danken. Diverse hoogtepunten in zijn muzikale leven heeft hij met Vox Jubilans gedeeld. Wij denken dan aan z'n 50-jarig en later het 55-jarig toonkunstenaarjubileum op 13 november 1963. Samen met het   ”Egberts Vocaal Ensemble” werd toen een uitvoering gegeven. De naam Egberts leeft nog steeds voort bij laatst genoemd koor, maar nu als ”Christelijke Oratorium Vereniging Egberts”. In 1967 kwam er een einde aan zijn aardse leven. Vox Jubilans zong tijdens de uitvaartdienst, samen met het Egberts Vocaal Ensemble, onder andere twee coupletten van psalm 108 van hun zozeer geliefde dirigent.


Concerttip
zaterdag 8 december - Dordrecht

Adventsconcert

 

Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans o.l.v. André van Vliet

Marco den Toom, orgel

Maurice van Dijk, trompet


Meer info

Actueel

Volg ons via